2017 – Požár mezi RD ve spodní části Choltic

Dne 12.2.2017  – 17:43hod byla jednotka povolána k nahlášenému požáru mezi RD ve spodní části Choltic.

Jednalo se však o planý poplach, který způsobil nezodpovědný občan pálením dřevní hmoty ve večerních hodinách, aniž by tuto skutečnost nahlásil na KOPIS(krajské operační a informační středisko). Tato událost se obešla bez sankcí, ale zřejmě již naposledy. VA