Výroční valná hromada

Sbor dobrovolných hasičů Choltice Vás zve na Výroční valnou hromadu, která se koná dne 5.1.2018 v hasičské zbrojnici v Cholticích.

Program: 18:00 zahájení
20:00 volná zábava

SDH Choltice

Publikováno v SDH