prohlídka HZS Pardubice

Dne 23.11.19 jsme s dětmi absolvovali VIP prohlídku HZS Pardubice. Provázel nas profesionální hasič a kamarád Jakub Dušek, který nám exkurzi umožnil a vyjednal s velitelem směny, abychom se vše mohli prohlédnout a osahat. Prohlídka byla naprosto úžasná i pro ty nejmenší čtyřleté děti, které byly naprosto unešené. Byl to nezapomenutelný zážitek. Bylo nám ukázáno veškere vybavení aut a vše, co profesionální hasiči musí mít připravené ke svému výjezdu. Na konci nám na rozloučenou bylo i zablikáno na cestu. Moc děkujeme celému týmu HZS Pardubice za nádherný zážitek.

Publikováno v SDH